Contactgegevens
Parc Facility
Weesperstraat 105A
1018 VN Amsterdam

E parcfacility@ecorys.com
W www.parcfacility.nl

Registreren

Vul het formulier in

 • Kies een type abonnement. U kunt maar één abonnement tegelijk aanvragen. Onder de keuzemogelijkheid staat een uitleg over de verschillende abonnementen. Meer informatie over deze abonnementen en de gebruiksmogelijkheden vindt u onder vraag & antwoord.

  Roosterdienst (RP)
  Voor medewerkers Amsterdam UMC die roosterdiensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren, biedt de werkgever, uit oogpunt van veiligheid, de mogelijkheid met de auto naar het werk te komen en in een parkeervoorziening te parkeren. Deze regeling is alleen voor de medewerkers van Amsterdam UMC.

  - Inrijden kan op werkdagen alleen tussen 12:00 uur en 06:00 uur (in het weekend kan men vrij inrijden)
  - Uitrijden kan 24/7
  - Geen eigen bijdrage
  - Tot 12 onregelmatige diensten per maand - 140 parkeeruren per maand
  - Meer dan 12 onregelmatige diensten per maand - 280 parkeeruren per maand.

  Kwaliteit Openbaar Vervoer (KOV)
  Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen een VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij meer dan 10 kilometer van het werk wonen én het openbaar vervoer (OV) traject van en naar werk zeer tijdrovend of complex is. Om te bepalen of een OV-reistijd buitenproportioneel is, wordt er door een extern bedrijf (Parc Facility) een berekening uitgevoerd op basis van objectieve factoren: de Kwaliteit OV-factorberekening. Het getal dat uit deze berekening komt, is bepalend voor de toekenning van het abonnement. Er is een maximaal aantal abonnementen beschikbaar voor medewerkers die voldoen aan dit criterium.

  - Eigen bijdrage is van toepassing
  - Plaatsing op een wachtlijst indien alle "KOV"-abonnementen vergeven zijn

  Tijdelijke medische indicatie
  Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen dit tijdelijke VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij door medische redenen tijdeljik niet meer met het openbaar vervoer naar hun werk kunnen komen. Medische redenen kunnen bv. zijn: reïntegratie na een ongeval of medische ingreep. Voor de aanvraag is een medische verklaring nodig van de bedrijfsarts waarin de noodzaak van een tijdelijk parkeerabonnement wordt bevestigd.

  - Overlegging van een recente schriftelijke medische verklaring van de bedrijfsarts is vereist
  - De vergunning wordt verstrekt voor een vastgestelde periode
  - Verlenging hoort tot de mogelijkheden en kan door de bedrijfsarts worden doorgegeven aan ParcFacility
  - Voor een verlenging van de vergunning is opnieuw schriftelijk advies nodig van de bedrijfsarts
  - Eigen bijdrage is van toepassing

  Tijdelijke sociale indicatie
  Medewerkers VU, Amsterdam UMC en ACTA kunnen dit tijdelijke VU/VUmc parkeerabonnement aanvragen als zij door bijzonder belastende privé-omstandigheden tijdeljik genoodzaakt zijn om met de auto naar werk te komen. Belastende privé-omstandigheden kunnen bv. zijn: intensieve verzorging van een zieke partner of kind, eenoudergezinnen met acute kinderopvangproblemen, kinderopvang van twee of meer kinderen bij ’t Olifantje (Kinderrijk). Voor de aanvraag is een schriftelijke verklaring nodig waarin de noodzaak van een tijdelijk parkeerabonnement wordt bevestigd.

  - Overlegging van een recente schriftelijke verklaring van een bevoegde instantie is vereist. Voor de VU en ACTA is dat een verklaring van de bedrijfsarts, voor Amsterdam UMC van de leidinggevende.
  - De vergunning wordt verstrekt voor een vastgestelde periode
  - Verlenging hoort tot de mogelijkheden en kan door de bedrijfsarts (VU, ACTA) of de leidinggevende (Amsterdam UMC) worden doorgegeven aan ParcFacility.
  - Voor een verlenging van de vergunning is opnieuw schriftelijk advies nodig van de eerder genoemde instanties
  - Eigen bijdrage is van toepassing


  Maak hier uw keuze

X